Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Aktiv365 samler inn og behandler personopplysninger.

Aktiv365 er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at Aktiv365 er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen.

Aktiv365 samler inn opplysninger og behandler disse ut fra samtykke fra den registrerte eller inngåelse av avtale (kontrakt) med den enkelte. Dersom Aktiv365 skal behandle personopplysninger til barn under 13 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Følgende opplysninger kan lagres og behandles om våre kunder for å administrere kundeforholdet og yte god service:

Navn, fødselsdato, adresse, postnr, kjønn, e-postadresse, bilde (frivillig), mobilnummer, kontonummer, og kommunikasjonslogg (e-post og hendelseslogg).

Gjennom vårt medlemssystem Exceline er der også en betalingsløsning (NETS AS) knyttet til fakturering, kortterminal og avtalegiro.

Aktiv365 registrerer også medlemmets bruk av sentrene: besøk og påmeldte gruppetimer. Disse opplysningene analyseres på et aggregert nivå for å skape bedre tilbud til våre medlemmer. Medlemmer kan også følges opp én-til-én basert på sine besøk. Dette gjøres for å gi en forbedret kundeopplevelse.  

Gjester som har besøkt et av våre sentre (prøvetime o.l.) får registrert det samme settet av personopplysninger (med unntak av kontonummer) som medlemmer for å kunne følge opp potensielle medlemmer salgsmessig.

Ingen medlemmer, tidligere medlemmer eller andre registrerte besøkende vil få tilsendt informasjon/markedsføring uten å ha gitt sitt samtykke til dette. Medlemmer vil dog, uten samtykke, kunne få tilsendt informasjon som er knyttet til sitt medlemskap (eks. informasjon vedrørende tilbud, sentre, priser etc.).

Medlemssystemet er hos Aktiv365 tilgjengelig for selskapets ansatte og sikres gjennom passordbeskyttet pålogging.

Aktiv365s nettsider benytter informasjonskapsler (cookies), også fra 3. parter som Google og Facebook. Dette gjør vi for å huske deg og dine preferanser, samt for bedre målretting av digital markedsføring og innsikt i bruk av dagens nettsider.


Aktiv365 har en databehandleravtale med følgende selskaper som har innsyn i ulike deler av persondata: 

  • Online EDB AS (leverandør av medlemssystemet Exceline)
  • Ibooking AS (leverandør av bookingsssytem)
  • Apility AS (leverandør av nettsideplattform)
  • Kalibrert AS (markedsføringsbyrå)
  • Credicare AS (fakturering og betalingsinnkreving)
  • NETS AS (avtalegiro og kortbetalinger)
  • Odin systemer AS (Bookingsystem for spabehandlinger ol. gjennom systemet Fixit)
  • Relisec AS (vaktselskap)

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

  • Registrerte besøkende som ikke har inngått en betalende avtale vil bli slettet etter 6 mnd.
  • Opplysninger som Aktiv365 er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det.

For innsyn, retting eller sletting, kan våre brukere rette en henvendelse til post@aktiv365.com. Slike henvendelser vil bli besvart innen 2 virkedager.

Aktiv365s behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Medlemmer kan oppdatere hvilke samtykker de har gitt i forbindelse med utsending av e-post og SMS på min side:

Min side

Bli medlem nå
Og start treningen
Lurer du på noe?
Kontakt oss
Aktiv365 på mobilen
Book timer enkelt med vår app
Personvern
Personvern og informasjonskapsler